Головна » Файли » Шкільні предмети » Хімія

Урок №7 Тема: Швидкість хімічної реакції. Залежність чинників від різних факторів.
04.01.2016, 12:35
Урок №7
Тема: Швидкість хімічної реакції. Залежність чинників від різних факторів.
Мета: формувати уявлення учнів про швидкість хімічних реакцій, вплив на неї різних факторів; показати залежність швидкості від природи речовини, температури, концентрації, ступеня подрібнення речовини, наявності каталізатора чи інгібітору; формувати навички розв’язання задач із використанням понять «швидкість реакції».
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань.
1. Перевірка Д/з
- 1. Усна бесіда
- які реакції називаються реакціями сполучення?
- які реакції називаються реакціями розкладу?
- які реакції називаються реакціями заміщення?
- які реакції називаються реакціями обміну?
- які реакції називаються термохімічними?
2.Учень біля дошки
Які з наведених реакцій є екзотермічними, а які ендотермічними:
А. FeO + CO → Fe + CO2 + Q;
Б. СО + Н2О →СО2 + Н2 ; ∆Н ‹ О;
В. СаО + Н2О → Са(ОН)2 + Q;
Г. СН4 + Н2О → СО2 + 3Н2 ─Q;
Д. N2 + O2 →2NO; ∆Н›О.
3. Скільки тепла виділиться в результаті спалювання 18г вугілля, якщо термохімічне рівняння
С + О2 → СО2 +410 кДж
4. Гра «Вірю – не вірю»
Учень зачитує твердження і дає відповідь - вірне воно чи хибне.
1. Екзотермічні реакції відбуваються із виділенням теплоти. (Так)
2. Ендотермічні реакції відбуваються із поглинанням теплоти. (Так)
3. Реакція горіння вугілля – це ендотермічна реакція. (Ні)
4. Тепловий ефект реакції – це маса продукту реакції, що утворилася під час горіння речовини. (Ні)
5. Тепловий ефект реакції вимірюється в паскалях (Па), або кілопаскалях(кПа). (Ні)
6. Тепловий ефект реакції позначається буквою Q або ∆Н. (Так)
7. В ендотермічних реакціях внутрішня енергія речовин зростає. (Так)
8. Тепловий ефект реакції – це кількість теплоти, що виділяється, або поглинається під час реакції. (Так)
9. Тепловий ефект реакції вимірюється в Дж або кДж. (Так)
10. Хімічні рівняння, в яких зазначаються ступені окиснення елементів, називаються термохімічними. (Ні)
11. При екзотермічних реакціях температура реакційної системи підвищується. (Так)
12.Під час протікання ендотермічної реакції температура реакційної суміші підвищується. (Ні)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
А зараз переходимо до вивчення нової теми. Почнемо з питання: чим відрізняється черепаха від гепарда? (швидкість руху).
Чим відрізняється повільне окиснення від вибуху? (швидкість реакції). Саме про швидкість хімічної реакції буде йти мова на сьогоднішньому уроці.
Мета уроку:
• з’ясуємо, що називається швидкістю реакції, як вона позначається і в яких одиницях вимірюється;
• розглянемо чинники, які впливають на швидкість хімічної реакції.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
1. Вивчаючи хімічні властивості різних сполук, ви напевне звернули увагу на те, що для перебігу різних реакцій потрібний різний час:
- Іржа на залізних виробах утворюється за кілька місяців;
- Горіння свічки триває кілька годин;
- Реакція між содою і оцтом відбувається в одну мить.
2. Отже, реакції перебігають з різною швидкістю. Пригадайте, як на уроках фізики і математики, ви позначали швидкість руху? (U)
3. Швидкість хімічних реакцій вивчає розділ хімії, що називається хімічною кінетикою.
4. За якими критеріями можна судити про швидкість протікання хімічної реакції? За зміною кількості вихідних речовин і продуктів реакції.

Швидкість реакції – зміна концентрації речовини за одиницю часу.

С2 – С1 ∆C ∆υ
U = + = + або U =
τ 2 – τ 1 ∆ τ V ∆ τ
C - молярна концентрація, [моль/л]
τ1 і τ 2 - початковий і кінцевий час хімічної реакції, [c]
U – швидкість хімічної реакції, [моль/л∙с]
V - об’єм, [л]
υ – кількість речовини, [моль]
Чому перед формулою ставлять +? Якщо швидкість обраховують за зміною концентрації вихідних речовин, то ставиться «-», бо ∆C набуває від’ємного значення, а якщо за зміною концентрації продуктів реакції, то ставиться +.

Задача
С1 = 0,04моль/л ∆C 0,01 – 0,04 0,03
С2 = 0,01 моль/л U = - = - = = 0,0006 моль/ л·с
∆ τ = 50 с ∆ τ 50 50

U - ?
5. В житті часто виникає потреба керувати швидкістю реакції . Наприклад,
- горіння палива прискорювати;
- пожежу – сповільнювати;
- іржавіння заліза сповільнювати.
Для цього потрібно знати від чого залежить швидкість реакції.

Залежність швидкості реакції від різних чинників.
1. Віртуальне виконання (перегляд відео дослідів)

А.Лавузьє –чудовий експериментатор і тонкий спостерігач,
заповів майбутнім експериментаторам :
1. Намагайся робити добре, а не робити багато.
2. Спрощуй досліди, наскільки це можливо.
3. Ніколи не заповнюйте поспішними висновками мовчання фактів.
Хід роботи
Дослід 1. Вплив природи реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції.
В дві пробірки киньте гранулу міді, цинку, магнію. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Зробіть висновок, як впливає природа реагуючих речовин на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.

Дослід 2. Вплив площі поверхні стикання речовин на швидкість хімічної реакції.
В одну пробірку киньте шматочок крейди, а в іншу пробірку насипте стільки ж порошку крейди. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Зробіть висновок, як ступінь подрібнення речовин впливає на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.

Дослід 3.Вплив концентрації речовин на швидкість хімічної реакції
В дві пробірки киньте однакові гранули цинку. В першу пробірку налийте розведений розчин хлоридної кислоти, а в другу – концентрований розчин хлоридної кислоти. Зробіть висновки, як концентрація речовин впливає на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.

Дослід 4. Вплив температури на швидкість реакції
В дві пробірки киньте однакові гранули цинку. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Одну з пробірок підігрійте в полум’ї спиртівки. Зробіть висновок, як температура впливає на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.

Фактори, які впливають на швидкість реакції Хімічний експеримент, спостереження Висновок
Природа реагуючих речовин Cu + HCl → - реакція не відбувається
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 – відбувається повільно
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 – відбувається швидко
Чим активніша речовина, яка вступає в реакцію, тим швидше відбувається реакція
Ступінь подрібнення речовини СаСО3 шматок + 2HСl → CaCl2 + CO2 + H2O реакція відбувається повільно

СаСО3 порошок + 2HСl → CaCl2 + CO2 + H2O
реакція відбувається швидко Чим більша поверхня стикання реагентів, тим більша швидкість реакції
Концентрація реагуючих речовин. Zn + 2HClрозвед. → ZnCl2 + H2 – відбувається повільно

Zn + 2HCl концентр. → ZnCl2 + H2 – відбувається швидко
Чим більша концентрація реагуючих речовин, тим швидше відбувається реакція.
Температура Zn + 2HCl . → ZnCl2 + H2 – відбувається повільно
t
Zn + 2HCl. → ZnCl2 + H2 – відбувається швидко
При нагріванні швидкість реакції зростає.
Наявність каталізатора або інгібітора Відео досліди:
MnO2
2Н2О2 → 2Н2О + О2

H2O
2Al + 3I2 → 2AlI3 Каталізатори – прискорюють швидкість реакції
Інгібітори - сповільнюють швидкість реакції

ІV. Узагальнення і систематизація знань.
Використай свої знання про швидкість реакції в побуті:
1. Чому продукти харчування зберігають в холодильнику?
2. Встановіть відповідність:

1. Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках
А.Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується.
2.Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують. Б.Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується.
3.Улітку зростає небезпека харчових отруєнь. В.Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції зростає.
4.Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими. Г.Каталізатори пришвидшують хімічні реакції.
Д.Швидкість реакції залежить від природи реагентів.
Домашнє завдання:
§ 18 Хімія 9 кл О.Г.Ярошенко
Творче завдання:
1. Підготувати повідомлення за темами: Ферменти.
Інгібітори.
Категорія: Хімія | Додав: lum76
Переглядів: 282 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]